Website in development

About Maraea

Welcome to the Maraea Research Community website. This website is an online repository of resources collected over a four-year New Zealand Health Research funded research project (2017-2020) and shared here.

Maraea – What is it all about?

Lisa explains the video interviews

Acknowledgements

Dudley Benson, thank you for so generously supporting the Maraea kaupapa through letting manuhiri to the Maraea website and kaupapa appreciate the amazing taonga that is Pīpī Manu E.

To the whanau of Hirini Melbourne: Tena koutou e te whanau mo te tukuna mai o koutou taonga ki au hei whakarangatira mai aku mahi matauranga mahi tuhituhi . Ka pupu ake aku roimata I te tino maharangatanga o ratou ma kua mene ki te po. He mihi aroha tenei mai te hohonutanga me te whanuitanga o taku ngakau no reira tena ra koutou katoa.

I write this message out of appreciation for you allowing me to use some of the material from your elders to uplift and enhance my own writings and my educational pursuits generally. Tears well up within me as I remember those gifted forebears who have passed on. My gratitude of appreciation comes both from the depth and the breadth of my heart. Therefore greetings be with you all for ever.

Lisa Chant (2017-2020)

Dr Lisa Chant (Ngāti Whātua), Senior Research Fellow at Taupua Waiora Centre for Māori Health Research.

Baby bird lyrics

Pipi Manu E

Pīpī pīpī manu e
Pīpīwharauroa
E pī pī pī ana e
Mō Pāpā Māmā wharauroa

Kei whea kē koe e Pā e?
Kei whea kē koe e Mā e?
Kimi atu, kimi mai
Kei whea kē kōrua e?

Kūī kūī whio!
Korowhiti korowhiti
Kūī kūī a!

English
Chicks of the Shining cuckoo
Calling for their Parents

Where are you Pa?
Where are you Ma?
We search here and there
Where are you both?

By Dudley Benson

Pipi Manu E

Pipi Manu E Lyrics

A song by Dudley Benson